Aktualności 

 Aktualności 

Unsplashed background img 1

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie szkoleniowym Politechniki Łódzkiej pod nazwą Centrum Rozwoju Kompetencji. Zaplanowaliśmy kilkadziesiąt bezpłatnych kursów:

 1. branżowych,
 2. informatycznych,
 3. z przedsiębiorczości,
 4. dla seniorów,
 5. wsparcie szkoleniowe dla obywateli Ukrainy.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym oraz zawodowym zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym HARMONOGRAMEM i wybrania dla siebie najbardziej interesującej tematyki.

   O projekcie 

   O projekcie 

  Unsplashed background img 2

  Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 30 września 2023 r. Wartość projektu wynosi 1 760 133,60 zł, w tym 1 483 440,60 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Politechniką Łódzką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany poprzez działania na rzecz podniesienia kompetencji pozwalających na zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz aktywizację społeczną i zawodową uczestników kursów.

  Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji 1758 niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (osób powyżej 18 roku życia, niebędących studentami uczelni wyższych, uczniami szkoły ponadpodstawowej, studium lub college’u, dla kursów branżowych, informatycznych i z przedsiębiorczości oraz osób powyżej 60). Projekt przewiduje organizację ponad trzydziestu kursów podzielonych na kursy: branżowe, informatyczne, z przedsiębiorczości, zapobiegające społecznemu wykluczeniu seniorów oraz kursy dla obywateli Ukrainy. Partnerem projektu jest Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (członek Konfederacji Lewiatan)

  Unsplashed background img 2

   Rekrutacja 

   Rekrutacja 

  Rekrutacja do projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej ma charakter otwarty i odbywa się w trybie ciągłym. Prowadzona jest za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO umieszczonego na platformie crk.p.lodz.pl.
  Zbliżające się terminy kolejnych edycji kursów będą na bieżąco umieszczane na stronie. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie kryterium, jakim jest zakończenie etapu kształcenia formalnego.W ramach projektu 1 osoba może skorzystać z  maksymalnie 2   kursów.

  Wymagania dotyczące uczestnika projektu:

  1. musi mieć ukończone 18 lat i nie może być studentem studiów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studium lub college’u,

  Ważne:
  W przypadku niezebrania pełnych grup Politechnika Łódzka zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmiany okresu rekrutacji. Osoby chcące wziąć udział w projekcie proszone są o zapoznanie się z REGULAMINEM.

   PROCES REKRUTACJI

   PROCES REKRUTACJI
   
  krok

  looks_one

   Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest udostępniony w ramach usługi PROFILU UŻYTKOWNIKA. Aby utworzyć PROFIL UŻYTKOWNIKA, wybierz symbol person z górnego MENU, symbol edit na liście oferowanych kursów lub przycisk w zakładce HARMONOGRAM lub   ZAPISZ SIĘ  . System poprosi o podanie adresu email oraz wyśle pod wskazany adres wiadomość z jednorazowym linkiem dostępowym do profilu. Aby ponownie skorzystać z usług profilu należy powtórzyć wcześniej opisane czynności. Większość pól formularza zgłoszeniowego zostaje zablokowana przed dalszą edycją z chwilą wygenerowania elektronicznej dokumentacji uczestnictwa. Prosimy o dokładne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz zaznaczenie wymaganych OŚWIADCZEŃ w celu poprawnego zakwalifikowania Państwa do kursu.

   
  krok

  looks_two

   Weryfikacja formalna dokumentów, powiadomienie drogą elektroniczną lub telefoniczną osób zakwalifikowanych do projektu 

  Regulamin projektu CRK
  załącznik nr 1 do regulaminu
  załącznik nr 2 do regulaminu
  Umowa uczestnictwa w projekcie CRK
  załącznik nr 1 do umowy
  załącznik nr 2 do umowy

   
  krok

  looks_3

   Złożenie kompletu podpisanych dokumentów: 

  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, FORMULARZA DANYCH OSOBOWYCH, UMOWY, OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU.

   Harmonogram zajęć 

   Harmonogram zajęć 

  Unsplashed background img 2

   Nasz zespół 

   Nasz zespół 

  Unsplashed background img 2
  person Kierownik Projektu:

  Mgr Adrianna Kozłowska

  person Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej:

  Mgr Katarzyna Piechota

  person Koordynator ds. formalnych:

  Mgr Anna Łuczak

  person Koordynator ds. monitoringu:

  Mgr Agnieszka Kostrzewa-Sarnowicz

  person Koordynator ds. administracyjno-biurowych:

  Dr Damian Langner

   

  BIURO PROJEKTU

  Centrum Kształcenia
  ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
  budynek A-27
  phone (42) 631 21 37
  mail crk@info.p.lodz.pl

  Wsparliśmy

   

  date_range

  0

  edycji

   

  menu_book

  0

  kursów

   

  person

  0

  osób przeszkolonych

  infoarrow_drop_downAarrow_drop_upaccessible