Aktualności 

 Aktualności 

Unsplashed background img 1

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie szkoleniowym Politechniki Łódzkiej, Centrum Rozwoju Kompetencji, w ramach którego zaplanowaliśmy dla Państwa 37 kursów branżowych, informatycznych i z przedsiębiorczości, a także prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozwijających kompetencje językowe i poszerzające wiedzę o świecie.

   O projekcie 

   O projekcie 

  Unsplashed background img 2

  Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2019 i potrwa do 31 lipca 2022. Wartość projektu wynosi 1 760 133,60 zł, w tym 1 483 440,60 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Politechniką Łódzką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany poprzez działania na rzecz podniesienia kompetencji pozwalających na zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz aktywizację społeczną i zawodową dla uczestników kursów oferowanych w ramach projektu. Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji 1858 niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (osób powyżej 18 roku życia, niebędących studentami uczelni wyższych, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studium lub college) dla kursów branżowych, informatycznych i z przedsiębiorczości oraz osób powyżej 60 r. ż. dla kursów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 37 kursów podzielonych na kursy branżowe, informatyczne, z przedsiębiorczości jak i zapobiegające społecznemu wykluczeniu seniorów.

  Projekt jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Związkiem pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej [RZPP Lewiatan].

   Rekrutacja 

   Rekrutacja 

  Unsplashed background img 2

  Rekrutacja do projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej ma charakter otwarty i będzie odbywać się w trybie ciągłym. Będzie prowadzona za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na platformie crk.p.lodz.pl na poszczególne edycje kursów. Zbliżające się terminy kolejnych edycji kursów będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.
  O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje spełnienie formalnego kryterium jakim jest zakończenie etapu kształcenia formalnego. Uczestnik nie może być studentem studiów I, II lub III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studium lub collegu, musi mieć ukończone 18 lat, a w przypadku kursów realizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 60 r.ż.
  W przypadku niezebrania pełnych grup Uczelnia zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę okresu rekrutacji. Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem.
  W ramach projektu 1 osoba może skorzystać z maksymalnie dwóch kursów.

  PROCES REKRUTACJI

  PROCES REKRUTACJI
   
  krok

  looks_one

   Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

  Formularz zgłoszeniowy jest udostępniony w ramach usługi profilu użytkownika. Aby utworzyć profil użytkownika, wybierz symbol person z górnego menu, symbol edit na liście oferowanych kursów lub przycisk   ZAPISZ SIĘ  . System poprosi o podanie adresu email oraz wyśle pod wskazany adres wiadomość z jednorazowym linkiem dostępowym do profilu. Aby ponownie skorzystać z usług profilu należy powtórzyć wcześniej opisane czynności. Większość pól formularza zgłoszeniowego zostaje zablokowana przed dalszą edycją z chwilą wygenerowania elektronicznej dokumentacji uczestnictwa. Prosimy zatem o staranne i przemyślane ich wypełnienie.

   
  krok

  looks_two

   Weryfikacja formalna dokumentów, powiadomienie drogą elektroniczną lub telefoniczną osób zakwalifikowanych do projektu 

  Regulamin projektu CRK
  załącznik nr 1 do regulaminu
  załącznik nr 2 do regulaminu
  Umowa uczestnictwa w projekcie CRK
  załącznik nr 1 do umowy
  załącznik nr 2 do umowy

   
  krok

  looks_3

   Złożenie formularza danych osobowych, podpisanie umowy oraz oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku 

   Harmonogram zajęć 

   Harmonogram zajęć 

  Unsplashed background img 2

   Nasz zespół 

   Nasz zespół 

  Unsplashed background img 2
  person Kierownik Projektu:

  Dr inż. Agnieszka Mrozek

  person Specjalista ds. sprawozdawczości finansowej:

  Mgr Anna Szulczyk

  person Specjalista ds. organizacji, promocji i informacji:

  Dr Katarzyna Żykwińska-Rouba

  person Specjalista ds. organizacji, promocji i informacji:

  Mgr Jakub Niedziałek

  person Specjalista ds. administracyjnych:

  Mgr Lidia Wiśniewska

  person Koordynator ds. współpracy z Seniorami:

  Mgr inż. Agnieszka Stołecka

   

  BIURO PROJEKTU

  Centrum Technologii Informatycznych
  ul. Wólczańska 217/223, 90-924 Łódź
  budynek B-19
  phone (42) 631 21 36, (42) 631 27 17
  mail crk@info.p.lodz.pl

  Wsparliśmy

   

  date_range

  0

  edycji

   

  menu_book

  0

  kursów

   

  person

  0

  osób przeszkolonych

  infoarrow_drop_downAarrow_drop_upaccessible